Beaten women remain silent because…

Just finished up my blog post about ‘beaten happy women’. Well as you might have noticed the title is pretty sarcastic. If you are interested to know why Uzbek women are so silent about the domestic violence against them and pretend as everything is fine, you might find the post below interesting. It was originally posted on a Facebook Page/ Suppressed Histories Archives in 2014.  Continue reading

ˈbiːtn ˈhæpi ˈwɪmɪn

Scroll down to read in English

Oxirgi paytlarda Avaz Oxunni chiqishlarini maqtashganini ko’p guvohi bo’layapman. Bugun man ham qiziqib ko’rib ko’rdim, rostdan ham xalqni o’zini odatlari, turmush – tarzini kulguli jihatlarini ko’rsatgan holda chiqishlar qilar ekan. Aytishganlaridek Hojiboy Tojiboyni izdoshlari deganlaricha bor… manga ham chiqishlari yoqayapti deb turgandim, toki… mana shu yerigacha. Continue reading